Центр європейської інформації в м. Миколаїв

Головна Про наш центр Анонси Новини Контакти Портал Мережі

Календар анонсів » Бібліотека

Бібліотека

8 грудня 2009

Література та ресурси з питань європейської інтеграції

З фондів Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (Б)

1-Б. "Ї": Незалежний культурологічний часопис/ Ред. Т. Возняк. -Жовкла : Місіонер Число 19 : Глобалізація, европейський союз та Україна/ Д. Кон-Бендіт. -2000. -281 с.

2-Б. PRO et CONTRA / Ред. Марина Павлова-Сильванская. -М. : Внешторгиздат

3-Б. Абетка української політики. Вип. 2 : Довідник/ Упоряд. М. Томенко. -К.: Смолоскип, 1998. -230 с.

4.- Б Абетка української політики. Вип. 3 : Довідник/ Упоряд. М. Томенко. -К.: Смолоскип, 2000. -268 с.

5-Б. Абетка української політики. Вип. 5 : Довідник/ Упоряд. М. Томенко. -К.: Смолоскип, 2002. -268 с.

6-Б. Абетка української політики. Вип.6 : Довідник/ Уклад. М. Томенко. -К.: Смолоскип, 2003. -364 с.

7-Б. Вибрані справи Європейського суду з прав людини/ Ред. Ю. Зайцев, О. Павліченко. -К. : Фенікс. -2004

8-Б. Волес В.Волес, Вільям Творення політики в Європейському Союзі/ В. Волес, Г. Волес; Пер. с англ. Р. Ткачук. -К.: Основи, 2004. -871 с.

9-Б. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС/ Уклад. І.В. Кравчук, М.В. Парапан. -К.: Слово, 2005. -320 с.

10-Б. Геген Д.Геген, Даніель У лабіринті Європейського Союзу/ Д. Геген; Пер. з фр. Г. Козлов. -К.: Основи, 1995. -116 с.

11-Б. Губський Б.В.Губський , Богдан Володимирович Євроатлантична інтеграція України/ Б.В. Губський . -К.: Логос, 2003. -328 с.. -Бібліогр.: с. 256-262

12-Б. Досвід країн Вишеградської четвірки на шляху до ЄС: можливості для України : Аналітичні оцінки. -Ужгород: В.Падяка, 2003. -136 с.

13-Б. Европейский союз в российской политике. -2003. -213 с.

14-Б. Европейское сообщество в преддверии создания единого внутреннего рынка: В 2 ч. : Реф. сб.. -М.. -1992

15-Б. Євро : Економічний вимір інтеграції/ Ред. О.П. Дергачов. -К.: Європейська Комісія, 2003. -80 с.. -(Аналітичний щоквартальник; Вип. 2)

16-Б. Європейська інтеграція: крок за кроком : Посіб. для журналістів/ Уклад. Д. Корбут. -К.: Фонд "Європа ХХI", 2001. -216 с.. -(Роль ЗМІ у сприянні європейській інтеграції України)

17-Б. Європейський Союз: Консолідовані договори/ Пер. Ю. Петрусь. -К.: Port-Royal, 1999. -206 с.

18-Б. Європейський Союз: Слов.-довід./ Ред. М. Марченко. -К.: К.І.С.; К.: АНОД, 2005. -142 с.

19-Б. Європейський союз - Україна. -К., 2005. -11 с.

20-Б. Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення : Матеріали міжнар. конф. (Київ, 23 верес. 2003 р.)/ Ред. Л. Кислюк. -К.: К.І.С., 2003. -206 с.

21-Б. Законотворчість : Словник термінів і понять з міжнар. та європ. права/ Ін-т законодавства Верховної Ради України. -К., 2005. -159 с.. -(Бібліотека Української школи законотворчості)

22-Б. Законотворчість. Вип.2. Конституційні засади законотворчої діяльності/ Ред. В.О.Зайчук; Ін-т законодавства Верховної Ради України. -К., 2005. -162 с.. -(Бібліотека Української школи законотворчості)

23-Б. Законотворчість. Вип.4. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом : Зб. наук.-практ. матеріалів/ Ред. М.Т.Кравчук; Ін-т законодавства Верховної Ради України. -К., 2005. -200 с.. -(Бібліотека Української школи законотворчості)

24-Б. Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. -Л.: Екоправо-Львів, 2004. -192 с.

25-Б. Інституційні реформи в ЄС/ Ред. О.П. Дергачов. -К.: Європейська Комісія, 2003. -80 с. -(Аналітичний щоквартальник; Вип. 4)

26-Б. Інформаційні джерела про Європейський Союз : Посіб. для б-каря. -К.: Европейская Комиссия, 2005. -40 с.

27-Б. Карташкин В.А.Карташкин В.А. Как податок жалобу в Европейский Суд по правам человека : Комментарий к правилам обращения в органы Совета Европы по защите прав человека/ В.А. Карташкин. -М.: ИНФРА-М, 1998. -96 с.. -(Пушкинская б-ка)

28-Б. Копійка В.В.Копійка, Валерій Володимирович Європейський Союз: Досвід розширення і Україна : Монографія/ В.В. Копійка. -К.: Юридична думка, 2005. -448 с.. -Бібліогр.: с. 394-445

29-Б. Копійка В.В.Копійка, Валерій Володимирович Європейський Союз: заснування і етапи становлення : Навч. посіб./ В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко. -К.: Ін Юре, 2002. -448 с.. -Библиогр.

30-Б. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО : Інтеграційні перспективи України. -2-е вид. доп. та перероб. -К.: Інститут євро-атлантичного співробітництва, 2004. -88 с.

31-Б. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО : Інтеграційні перспективи України/ Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. -К., 2003. -75 с.

32-Б. Кучма Л.Д.Кучма, Леонід Данилович Європейський вибір/ Л.Д. Кучма. -К.: Преса України, 2002. -96 с.

33-Б. Марциновський А.Марциновський, Анатолій Європейський Союз: пишемо, розповідаємо, показуємо : Практ. посіб. для журналіста/ А. Марциновський. -К.: Европейская Комиссия: Компанія ЛІК, 2005. -54 с.

34-Б. На службі у громадян Європи: Як працює Європейська Комісія. -К.: Легко інк, 2004. -24 с.: кол.іл

35-Б. Ніццький договір та розширення ЄС/ Ред. С. Шевчук; М-во юстиції України; Центр порівнял. права. -К.: Логос, 2001. -196 с.

36-Б. Опришко Віталій ФедоровичОпришко Віталій Федорович Право Європейського Союзу. Загальна частина : Підруч. для студ. вузів/ В.Ф. Опришко, А.В. Омельченко, А. С. Фастовець. -К.: КНЕУ, 2002. -460 с.

37-Б. Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-комунікаційних технологій/ Міжнар. Фонд "Відродження". -К., 2002. -219 с.

38-Б. Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій/ ІНТЕРНЬЮЗ-УКРАЇНА, Міжнар. фонд Відродження. -К., 2005. -274 с.

39-Б. План дій Україна - Європейський Союз : Європейська політика сусідства. -К.: Компанія ЛІК, 2005. -40 с.

40-Б. Польський рефендум і новий устрій Європейського дому : Уроки для України. -К.: Ін-т громад. сусп-ва, 2004. -179 с.

41-Б. Посельський ВолодимирПосельський Володимир Європейський Союз : інституційні основи європейської інтеграції/ В. Посельський . -К.: Смолоскип, 2002. -168 с.: портр. -(Лауреати "Смолоскипа")

42-Б. Практика Європейського суду з прав людини : Рішення. Коментарі . -К.: Укр. центр прав. студій

43-Б. Представництво Європейської Комісії в Україні, Бєларусі та Молдові. -К., 2004. -14 с.: іл

44-Б. Программы технической помощи ЕС в Украине, Молдове и Беларуси : Путеводитель. -К.: Европейская Комиссия, 2004. -19 с.

45-Б. Розширена Європа - Сусідні країни : Нова структура відносин зі східними та південними сусідами (ЄС). -К.: Легко інк, 2004. -36 с.: фото.кол.

46-Б. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами/ Інститут регіональних та євроінтегральних досліджень "ЄвроРегіо Україна". -К.: К.І.С., 2004. -360 с.

47-Б. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України : Матеріали засідання "круглого столу " 17 груд. 2003 р./ Ред. П.М. Рудяков; Нац. Ін-т Стратег. Дослідж.. -К.: НІСД, 2004. -80 с.

48-Б. Розширення ЄС: Аналіт. щоквартальник. Вип. 1/ Ред. О.П. Дергачов . -К.: Європейська Комісія, 2003. -90 с.

49-Б. Ружмон Дені деРужмон, Дені де Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до Європейців/ Дені де Ружмон; Пер. з фр. Я. Кравець, Я. Іванів. -Л.: Літопис, 1998. -280 с.. -(Європейський простір)

50-Б. Співпраця ЄС та України/ Ред. О.П. Дергачов. -К.: Європейська Комісія, 2003. -90 с.. -(Аналітичний щоквартальник; Вип.3)

51-Б. Суд: Зразки документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання до судів, господарських судів; порядок звернення до Європейського Суду з прав людини) : Практ. посіб.. -2-е вид., доп. і перероб.. -К.: Оріяни, 2002. -236 с.

52-Б. Татам АланТатам Алан Право Європейського Союза : Підручник/ А. Татам. -К.: Абрис; Будапешт: COLPI/OSI, 1998. -424 с.

53-Б. Терещенко Юрій ІларіоновичТерещенко Юрій Іларіонович Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиїв. держави до кінця ХVI ст. : Навч. посіб. для студ. вузів/ Ю.І.Терещенко. -К.: Перун, 1996. -596 с.: іл

54-Б. Тоді ФіліпТоді Філіп Нарис історії Європейського Союзу/ Філіп Тоді; Пер. з англ. М.Марченко. -К.: К.І.С., 2001. -142 с.

55-Б. Топорнин Б.Н.Топорнин, Борис Николаевич Европейское право : Учебник/ Б.Н. Топорнин. -М.: Юристъ, 1998. -456 с.. -(Пушкинская б-ка)

56-Б. Туманов Владимир АлександровичТуманов Владимир Александрович Европейский Суд по правам человек : Очерк организации и деятельности./ В.А.Туманов. -М.: НОРМА, 2001. -304 с.. -(Пушкинская б-ка)

57-Б. Угода про Партнерство та Співробітництво : Повний текст угоди, підписаної між ЄС та Україною/ Уклад. Н. Марченко. -К.: Легко інк, 2004. -72 с.

58-Б. Україна і світове господарство : взаємодія на межі тисячоліть : Навч. посіб. для студ. вузів/ Ред. С.В.Головко; Авт.пеpедм. В.А.Ющенко. -К.: Либідь, 2002. -470 с.. -(Десятій річниці незалежності України присвячується)

59-Б. Україна стає ближчою до Європейського Союзу. -К., 2004. -11 с.: кол.іл

60-Б. Фонтейн П.Фонтейн, Паскаль Європа у 12 уроках/ П. Фонтейн. -К.: Компанія ЛІК, 2005. -56 с.: кол. іл

61-Б. Як працює Європейський Союз : Довідник інструкцій ЄС. -К.: Легко інк, 2004. -52 с.: кол.іл

62-Б. ЄвроІнформ. Вісник державного департаменту з питань адаптації законодавства. №1/2005. -144 с.

63-Б. Чи потрібно Україні бути в НАТО ? 12 аргументів „ ЗА”. Молодь ламая старі стереотипи.Київ. 2006. – 240с.

64-Б. Влияние граждан и их организаций на систему здравохранения: Международній опыт.Врачебная ассоциация Николаевского региона. 2006. – 100с.

65-Б. Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні. Міжнародний фонд „ Відродження”. Інститут відкритого суспільства – Брюссель. 2006. – 159с.


З фондів Міжнародного Фонду „Відродження” (В)

1-В. Європа майбутнього. Європейський Союз перед майбутнім розширенням. Маріанне Беме, Аліна Фукс. Матеріали дослідницької групи „Молодь і Європа”, том 13. Мюнхен/Швальбах, 2005. – 297с.:кол. іл..

2-В. Молодь та Європа. Методичний посібник. Матеріали дослідницької групи „Молодь і Європа”. Мюнхен 2005. – 98 с.:кол. іл..

3-В. Україна на шляху до Європейського Союзу. Управління комітету Європейської Інтеграції. Варшава 2006. - 189 с.

4-В. Більш ніж сусіди. Розширений Європейський Союз та Україна – нові відносини. / Якоб Боратинський та ін./ МФВ, Фонд С. Баторія. Варшава 2004 -106с.

5-В. More than Neighbours. The Enlarged European Union and Ukrainr – New Relations/ Якоб Боратинський та ін./ МФВ, Фонд С. Баторія. Варшава 2004 -106с.

6-В. Між надіями та можливостями: відносини ЄС-Україна за рік Помаранчевої революції/ Фонд С. Баторія. Варшава 2005 -106с.

7-В. Сільське господарство в умовах СОТ та ЄС/ Тамара Остапко. Інститут сільського розвитку. Київ 2005. – 72 с.

8-В. Beyond Transition. The Newsletter About Reforming Economies/ July-September 2005/ Volume 16, No.3: 32 p.

9-В. Методичні настанови з питань адаптації законодавства України до acquis communautaire. Олена Перкаль, Такрас Качка - Державний департамент з адаптації законодавства. Київ 2005 -128 с.

10-В. Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України. С. Голов. Київ 2005 – 584с.

11-В. Боротьба з відмиванням грошей. Т. Качка. – К.: Видавництво „Реферат” 2004 – 288с.

12-В. Конституційні акти Європейського Союзу. Ч. 1/ Г. Друзденко., Т. Качка. – К.: Видавництво „Юстіціан”, 2005. – 512с.

13-В. Податкові аспекти права СОТ та acquis ЄС. Орієнтири податкової реформи в Україні. / Г. Друзденко. К.: 2004. – 960с.

14-В. Європейська і євроатлантична інтеграція крізь призму якості життя. Тези доповідей учасників публічних заходів.-Харків: ВД „ Райдер”, 2006.- 96с.

15-В. Десять років в Парламентській асамблеї Ради Європи. Під загальною редакцією Є.К.Козачука, А.С. Корнійчука,- К.: Фенікс.- 2006. – 272с. – 2 шт.

16-В. Ми, громадяни Європи? Кордони, держава, народ / Пер. з фр. А.Рєпи.- К.:Видавництво „ Курс”, 2006. – 354с.

17-В. Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні. Міжнародний Фонд „Відродження” Інститут відкритого суспільства – Брюссель. 2006. – 160с. – 2 шт

18-В. Дедалі міцніший союз. Курс європейської итеграції / Пер. з англійської. – К.: „ К.І.С.”, 2006.- 696с.

19-В. Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний посібник. – К.: „К.І.С.”, 2004 – 260с.

20-В. Контроль в органах виконавчої влади в сучасних умовах / Пер. з англійської. – К.: „ К.І.С.”, 2006.- 274с.

21-В. Європейський Союз: творення зовнішньої політики на прикладі Східної Європи / Пер. з анг. С.І.Фатія. – Харків: Тарбут Лаам, 2006. – 308с.

22-В. Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. – К.: Український Центр Правничих Студій, 2001. – 194с.

23-В. Десять років в Парламентській асамблеї Ради Європи. Під загальною редакцією Є.К.Козачука, А.С. Корнійчука, - К.: Фенікс. – 2006. – 272с.

24-В. Збірка документів Ради Європи, ратифікованих Україною – К., „Фенікс”. – 2006. – 496с.

25-В. Європейські стандарти в галузі свободи слова / М-во юстиції України. – К.: Видавничий Дім „ Ін Юре”, 2002. – 232с. ( Серія „ Права людини в міжнародних актах” ).

26-В. Рада Європи: 800 мільйонів європейців – К., „ Фенікс”. – 2006. – 128с.

27-В. Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – К.: „ Фенікс”, 2004. – 96с.

28-В. Права людини і правоохоронні органи. Посібник для практичного навчання. Центр інформації з прав людини. Страсбург, 1998. – 141с.

29-В. ЄвроІНФОРМ. Вісник Державного департаменту з питань адаптації законодавства. №1 2005. – 144с.

30-В. БЮЛЕТЕНЬ. Бюро інформації Ради Європи в Україні. № 11. Видається з 1996. - 84с.

31-В. Молодіжна політика Європейського Союзу. Перспективи та шляхи запровадження в Україні. Донецьк. 2006. – 104с.

32-В. Публічна політика Європейського Союзу. Перспективи та шляхи запровадження в Україні. Донецьк. 2006. – 88с.

33-В. Соціальна політика Європейського Союзу. Перспективи та шляхи запровадження в Україні. Донецьк. 2006. – 128с.

34-В. Бачення, новаторство і професіоналізм у боротьбі поліції проти насильства щодо жінок і дітей. Посібник для дуже важливих осіб. Підготовлено Програмою Ради Європи „ Поліція і права людини, 1997-2000”. – 202с.

35-В. БЮЛЕТЕНЬ Європейських студий. Спеціальний випуск – підсумки міжнародного семінару „ Викладання Європейських студій”, 19 -22 травня, Донецьк 2 (1) 2005. - 93с.

36. -В Творення громадського суспільства за посередництвом самоврядування та місцевої влади в Україні – польський досвід. Краков. 2005. – 89с.

37-В. EUREKA та поновлена Лісабонська Стратегія в сучасних умовах розвитку ЄС. Виклики та перспективи для України.Матеріали Міжнародної конференції 10 березня 2006. Київ. – Видавець ФОТ Кінько Т.А. , - 58с.


З фондів громадських організацій (УО)

1-УО. Integration with Europe. Youth Center Forum. 2005

2- УО. Міжнародний Познанський ярмарок 2005: ближче ніж здається.

3- УО. Посібник із спостереження за виборами. ОБСЄ БДІПЛ, Польща, КМД 2006. – 94 с.

4- УО. Громадські організації на виборах. /Лациба М. В./ Український незалежний центр політичних досліджень. Київ 2005.- 56 с.

5 - УО. Робота за кордоном: сподівання та реальність.Winrock International 2003. -66 с.

6- УО. Інтернет: путівник для громадських організацій. Британська Рада в Україні. 1998. – 84 с.

7- УО. Пособие по образованию в области прав человека с участием молодежи. Фундація прав людини в рамках проекту Ради Європи. „Компас” 2005. -44с.

8- УО. Основи менеджменту в громадських організаціях: управління та фандрейзинг. Фундація прав людини в рамках проекту Ради Європи. „Компас” 2005. - 32с.

9- УО. Соціальна ринкова економіка: основні орієнтири для України. Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. Інститут реформ, Київ 2003. -120 с.

10- УО. Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Інтерньюз-Україна, МФВ. Київ 2005. – 274.

11- УО. Museees passion 68 en Haute-Alsace. France.

12- УО. Що необхідно знати селянам про громадські організації. Інститут сільського розвитку. Київ 2005. – 112с.

13- УО. Джерела інформації про європейську інтеграцію. Матеріали тренінгу і журналістської майстерні. ГО „Європейський діалог”. Львів 2005/2006. 88с.

14- УО. Селянам про світову організацію торгівлі: запитання та відповіді. Інститут сільського розвитку. Київ 2004. – 52с.

15- УО. Аспекти діяльності третейських судів у сільській місцевості. Інститут сільського розвитку. Київ 2005.

16- УО. Національний екзит-пол’ 2004. – К.: Центр „Демократичні ініціативи”, 2005. -196 с.

17- УО. Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні. Аналітична доповідь та рекомендації. І. Солоненко. Київ 2006. – 160 с.

18- УО. Між надіями та можливостями: відносини ЄС-Україна за рік по Помаранчевій революції. Варшава 2005. - 48 с.

19- УО. Європейський Союз – Україна. 2005

20- УО.Європа: вчора, сьогодні, завтра. 50 запитань – 50 відповідей. – Луцьк: ПВД „Твердиня”, 2005. - 44 с.

21- УО. Україна на шляху до Європейського Союзу. Варшава 2006. - 200 с.

22- УО. Flanders. Structures and Institution. Brussel. 2005.

23- УО. Словакія. 2004.

24- УО. Місце України в НАТО. К.: Центр „Демократичні ініціативи”, 2006. -252 с.

25- УО. Використання комп’ютерів та мережі Інтернет для розвитку суспільства. Посібник для учасників програми.

26- УО. Участь громадян у прийнятті державних рішень. К: 2006 – 172 с.

27- УО. Держава та громадянин: виконуючи обыцянки. Комісія „ Блакитної стрічки” – Україна. Київ. 2006. – 80с.

28- УО. Пам’ятка абітурієнту. Вінницька обласна громадська організація „ Вінницький прес - клуб”. Вінниця. 2006. – 19с.

29- УО. Вокруг мира с « Вестерн Юнион». Денежные переводы. – 287с.

30- УО. Партнерство Україна – НАТО. Інститут Євро – Атлантичного співробітництва. Київ. 2002. – 32с.

31- УО. Інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. Матеріали конференції. Алушта. 2005. – 71с.

32- УО. Азбука Європейської інтеграції. Навчально – методичний посібник. Харків. 2006. – 165с.

33- УО. Європа зблизька. Вчора – Сьогодні – Завтра. Львівська міська громадська організація „Центр інформаційного колсалтингу”. – 42с.

34- УО. Жити і вчитися демократії. Освіта для демократичного громадянства. Бюро інформації Ради Європи в Україні. Київ.2005. - 31с.

35- УО. Візит КЗК – що це таке ? 15 запитань та відповідей для працівників правоохоронних органів. Київ. 2002. – 20с.

36- УО. Як працює Європейський Союз. Довідник інституцій ЄС. Представництво Європейської Комісії в Україні, Молдові та Бєларусі. 2004. – 52с.

37- УО. Довідник з інформаційних джерел про Європейський Союз в Україні. 2005. – 6с.

38- УО. Подальша розбудова громадського суспільства. Програма мікро – грантів представництва Європейської комісії в Україні 2006 – 2007. Соціально орієнтовані проекти. Київ.2006. - 118с.

39- УО. Проблема прав людини в поліційній практиці. Довідник. 2002. – 56с.

40- УО. Діяльність Поліції у демократичному суспільстві: Чи є ваша поліція оборонцем Прав Людини ? Міністерство внутрішніх справ Австрії. 2000. - 54с.

41- УО. Євробюлетень. Десять нових країн приєднуються до Європейського Союзу. Інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні. Квітень – травень 2004. – 20с.

42- УО. ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. Інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні та Бєларусі. № 5, травень,2006 – 26с.

43- УО. ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. Інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні та Бєларусі. № 11, листопад, 2005. – 26с.

44- УО. Європейська конвенція з прав людини. Відправні пункти. Матеріали для вчителів. Лютий 2002. - ( 5+10 ) 15листівок.


Презентовані Геннадієм Коваленко
з фондів департаменту воєнної політики та стратегічного планування
/ відділ європейської та євроатлантичної інтеграції / - (Д)


1-Д. Розвиток відносин України з НАТО у документах. Видання підготовлено Управлінням євроатлантичної інтеграції Генерального штабу Збройних Сил України під загальною редакцією начальника Управління генерал-майора Голопатюка Л.С. 2005. – 64с.

2-Д. Політико-правові засади приєднання України до НАТО. Видання підготовлено Управлінням євроатлантичної інтеграції Генерального штабу Збройних Сил України під загальною редакцією начальника Управління генерал-майора Голопатюка Л.С. 2005.

3-Д. Практичні аспекти співробітництва України з НАТО. Видання підготовлено Управлінням євроатлантичної інтеграції Генерального штабу Збройних Сил України під загальною редакцією начальника Управління генерал-майора Голопатюка Л.С. 2005.

4-Д. Словник основних термінів та скорочень, які використовуються в НАТО. Міністерство оборони України. –К.: „МП Леся”, 2004. – 568 с.

5-Д. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України. Міністерство оборони України. Національна Академія оборони України. Київ. 2005. – 403с.

6-Д. Путеводитель. Справочник. Стамбульский Саммит. Nato.2004. – 156c.

7-Д. Новини. НАТО. 2006. №1 – 15с.

8-Д. Безопасность посредством партнерства. NATO/OTAN 2005. – 36c.

9-Д. Новини НАТО. 2005. №4 – 15с.

10-Д. Новини НАТО. 2006. №2 – 15с.

11. -Д Україна – НАТО. NATO – UKRAINE. 2004. 8c.

12-Д. Україна- НАТО. Інтенсифікований діалог. 2006. – 16с.

13-Д. Технології на службі боротьби з тероризмом. NATO/OTAN 2005. - 6c.

14-Д. Співпраця Росія – НАТО у протистоянні тероризму. Осінь. 2005. – 4с.


З фондів проекту сприяння регіональному розвитку в Україні
/ Вінницьке відділення / (С)


1-С. Організація регіональної та місцевої влади: досвід держав-членів Європейського Союзу. Спеціальне доповнене видання Українсько-Європейського Журналу з Міжнародного та Порівняльного Права в рамках проекту сприяння регіональному розвитку в Україні. Київ 2005. – 128с.

2-С. Збірник матеріалів засідань міжнародної конференції „ Місцевий та регіональний розвиток в Україні : виклики та можливості”. Київ 12 – 13 травня 2005. – 91с.
Proceedings of the International Conference “ Regional and Local Development in Ukraine: Challenges and Opportunities”. Kyiv. May 12 – 13, 2005. – 96c.

3-С. Проблеми децентралізації . Національний та міжнародний досвід. Збірник матеріалів та документів. Київ. Атака – Н. 2006. - 743с.


З фондів польських організацій (ПО)

1-ПО.Emerytury I renty. Twoje prawa I obowiiazki podczas poruszania sie po terytorium Unii Europejskiej. Warszawa , 2002. – 49с.

2-ПО. Choroba I macierzynstwo, swiadczenia pieniezne. Twoje prawa i obowiazki podczas porusszania sie po terytorium Unii Europejskiej. Warszawa, 2002. – 37с.
2 шт.

3-ПО. W ktorym kraju jestes ubezpieczony. Twoje prawa i obowiazki podezas poruszania po terytorium Unii Europejskiej. Warszawa, 2002. – 49с.

4-ПО. Swiadczenia rodzinne. Twoje prawa I obowiazki podezas poruszania po terytoorium Unii Europejskiej. Warszawa, 2002. – 45с.
2 шт.

5-ПО. Шкільні Європейські Клуби. Посібник. Польський Фонд імені Роберта Шумана. Варшава, Польша. – 32с.

6. -ПО The European Parliament . 2004. – 43с.

7-ПО. How the European Union works. Your quide to the EU institutions. European Communities, 2005. – 51c.

8-ПО. Guide to: SHOPPING IN POLAND . European Consumer Centre Network. Warszawa. - 30c.

9-ПО. Let”s Explore Europe ! European Union. 2005. – 45c.

10-ПО. Polityka mlodziezowa Unii Europejskiej. Broszura opracowana w ramach programu edukacyjnego „ Moja szkola w Unii Europejskiej”. Warszawa. 2005. – 20c.

11-ПО. O obywatelstwie Europejskim dla mlodziezy. Katarzyna Szczawinska. Plock, 2004. – 61c.

12-ПО. Szkolne Kluby Europejskie. Poradnik. Plock, 2005. - 60c.

13-ПО. Raport. Pozarzadowe sieci informacyjne na przykladzie sieci Regionalnych Centrow Informacji Europejskiej oraz sieci EURODESK. Bialystok, 2005. – 102c.

14-ПО. Co Polacy mysla o Europie ? Warszawa, Wrzesien, 2005. – 32c.
3шт.

15-ПО. Przyszlosc Unii Europejskiej. Aspekty polityczne. Warszawa, Wrzesien, 2005. – 32c.

16-ПО. Polska wies w Unii Europejskiej. Urzad Komitetu Integracji Europejskiej. – 40c.

17-ПО. Fifty years of European coal and steel. European commission. 2004. – 118c.

18-ПО. Przewodnik po Programie Mlodziez. 2005/2006. – 88c.

19-ПО. Creating jobs. Europe on the move. – 10c.

20. -ПО Programy 2006. Programmes, 2006. - 64c.

21-ПО. See large. Europejski Dom Spotkan. – 22c.

22. -ПО Miedzynarodowe Centrum Kultury. Krakow. – 24c.

23-ПО. Dostep do dokumentow parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Wskazowki. 2004. - 40c.

24-ПО. Uznawanie kwalifikacij zawodowych. Uzyskanych w panstwach czlonkowskich UE i krajach EFTA. Warszawa, 2004. – 31c.

25-ПО. The European Ombudsman. Origins, Establishment, Evolution. Jffice for Official Publications of the Eurjpean Communities, 2005. – 266c.

26-ПО. Konstytucja dla Europy. Wspolnoty Europejskie, 2004. – 17c.

27-ПО. Europejskie pieniadze. Polityka regionalna i fundusce strukturalne Unii Europejskiej. Fundusze UE w latach 2007 – 2013. – 19c.

28-ПО. Mloda Europa. Rzeszow. 2005. – 17c.

29-ПО. Zakupy i Podroze w Europie. Europejskie Ctntrum Konsumenckie ECC – Net. 2006. – 27c.
2шт.

30-ПО. Praca w Unii Europejskiej. Rynek pracy w Unii Europejskiej. Warszawa. – 17c.

31-ПО. Wskazowki Komisji Europejskiej dotyczace partnerstwa publiczno – prywatnego. Urzad Komitetu Integracji Europejskiej. 2005. - 50c.

32-ПО. Samorzady w Unii Europejskiej. Urzad Komitetu Integracji Europejskiej. 2005. - 50c.

33-ПО. Twinning – Wspolpraca Miast Blizniaczych. Urzad Komitetu Integracji Europejskiej. 2005. - 42c

34-ПО. UE w Internecie przewodnik dla osob niepelnosprawnych. Urzad Komitetu Integracji Europejskiej. 2005. - 42c.

35-ПО. Reforma wspolnej polityki rolnej. Warszawa , 2006. - 24c.

36-ПО. Idea integracji Europejskiej . Wydanie pierwsze, Listopad 2005. – 20c.

37-ПО. Polska policja w Unii Europejskiej. Wydanie pierwsze – grudzien 2003. – 32c.

38-ПО. Traktat Konstytucyjny. Czyli bedzie przyszla Unia Europejska. Wydonie piewsze, 2004. – 23c.

39-ПО. Gdzie te pieniadze? Finansowanie projektow z funduszy ue w trzecim sektorze. Warszawa , 2006. – 32c.
2шт.

40-ПО. ISO. Wydanie pierwsze - Luty 2005. – 34c.

41-ПО. „ Poradnik dla przedsiebiorcow: Sektor budowlany”. Wydanie piewsze – grudzien 2003. – 32c.

42-ПО. Serving the people of Europe . What the European Commission does for you . European Communities , 2005. – 24c.
3шт.

43-ПО. Better off in Europe. How the EU’s single market benefist you. European Communities , 2006. – 24c.
2шт.

44-ПО. Jak dziala Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach unijnych. Wspolnoty Europejskie, 2006. – 52c.

45-ПО. Many tongues, one family. Languages in the European Union. European Communities , 2004. – 24c.
2шт.

46-ПО. From farm to fork. Safe food for Europe’s consumers. European Communities , 2004. – 24c.

47-ПО. It’s your Europe. Living, learning and working anywhere in the EU. European Communities , 2003. – 24c.

48-ПО. Europe at a crossroads. The need for sustainable transport. European Communities , 2003. – 24c.

49-ПО. A quality environment. How the EU is contributing. European Communities , 2005. – 24c.

50-ПО. Equalite between women and men in the European Union. European Communities , 2005. – 33c.

51-ПО. Europa I jej mieszkancy – podstawowe fakty I liczby. Wspolnoty Europejskie, 2006. – 79c.

52-ПО. On the road to freedom. The European Solidarity Centre in Gdansk. Gdansk, Poland – 14c.

53-ПО. Wolontariat Miedzynarodowy. Rada Europy I Komisij Europejska, listopad, 2000 – 99c.

54-ПО. Prague. Czech Republic incoming Ivanatour. – 4c.

55-ПО. Gazeta – ngo – pl . PARTNERSTWA. Jak Napisac Projekt. – 24c.

56-ПО. Wolontariusze w Akcji. Warszawa. 2005. - 20c.

57-ПО. Przewodnik dla obywateli. Wspolnjty Europejskie, 2004. – 28c.

58-ПО. TRAVEL quide severni cechy. Info. 2006. – 22c.

59-ПО. Meeting & Incentive Planners’ City Quide. Let’s meet in Wroclaw. Wroclaw, 2006. – 60c.

60-ПО. The Millennium Development Qoals Europe cares. Les Objectifs du Millenaire pour le
Developpement L’Europe s’enqaqe. European Communities , 2005. – 6 прайсів

61-ПО. Report on equality between women and men, 2005. European Communities , 2005. – 23c.

62-ПО. Finance new Europe. August – September 2006. – 66c.

63-ПО. KULTURA. Fundacjja Batoreqo. Warszawa. – 20c.

64-ПО. Jobs, Jobs, Jobs. Report of the Employment Taskforce chaired by Wim Kok. November, 2003. – 95c.

65-ПО. Razem! Wspolnoty Europejskie, 2006. – 20c.

66-ПО. Working in the United Kingdom. Know your rights and how to get help and advice. Poznaj swoje prawa oraz dowiedz sie jak uzyskac pomjc I informacje. 2004. – 20c.

67-ПО. Unida en la diversidad. Sjednoceni v rozmanitosti forenet I mangfoldiged. United in Diversity. – 32c.

68. -ПО W sluzbie Europejczykow. Wspolnoty Europejskie, 2005. – 24c. - 2 шт


Presented by Ivan Kozlovsky (І)

1-І. Rok Ukrainy w Polsce. Рік України в Польші. 2005. – 11c.

2-І. Osnoby Niepelnosprawne w Unii Europejskiej. Warszawa. – 16c.

3-І. Агро туризм. Януш Маевський . Львів. 2005. – 81с.

4-І. How to do business in Poland. Warsaw, Luly 2004. – 258c.

5-І. Vademecum. – zrodla informacji o Unii Europejskiej. Warszawa. 2002. – 306c.

6-І. Fortress Przemysl. Polska. 10c.

7-І. INTEGRACJA. Marzec – kwiecien. 2003. – 90c.

8-І. Da sua CULTURA. Portugal. mergulhe na emocao. 2004. – 24c.

9-І. NORMANDIE. Entre mer & terre. – 22c.

10-І .PORTUGAL. go deeper . 2004. – 32c.

11-І. Jahresbericht SdpZ 2005. Warschau. 2006. – 56c.

12-І. Uberbrucken przez mosty. Ein Magazyn aus Gorlitz und Zgorzelec, Europas Kulturstadt an der Neibe. 2005. – 95c.

13-І. LABEL. Международный журнал о событиях во Франции.1 квартал 2006. - 51с.

14-І. Права людини и правоохоронні органи. Посібник для практичного навчання. Центр інформації з пра людини Страсбург. 1998. – 141с.

15-І. Полтавская область. Poltava region. – 8c.

16-І. Poltava region. Investment proposals. - 44c.


CD/DVD

1. European CIS Countries - CD

2. Довідник з Європейської Інтеграції - CD

3. Програма розвитку українських про європейських організацій. Пшемешль 2003. - CD

4. Збірка інформаційних матеріалів щодо європейської інтеграції для бібліотек України. DVD. Частина 1:

* Official Journal of the EU – Collection 2003
* Official Journal of the EU – Collection 2004
* Telematics for Libraries

5. Збірка інформаційних матеріалів щодо європейської інтеграції для бібліотек України. DVD. Частина 2:

* Official Journal of the EU – Collection 2000
* Official Journal of the EU – Collection 2001
* Official Journal of the EU – Collection 2002

6. Збірка інформаційних матеріалів щодо європейської інтеграції для бібліотек України. DVD. Частина 3:

* Eastern Europe and European Integration. A collection of Public Documents 1990-2000
* European Parliament. Bibliography. 1970-2003
* European Union Regional Policy
* Hello Europe: A youth guide to Europe and the EU
* Internet Europe. An Introduction to the EU’s server
* Official Journal of the EU – Collection 1998
* Official Journal of the EU – Collection 1999

7. Збірка інформаційних матеріалів щодо європейської інтеграції для бібліотек України. DVD. Частина 4:

* A collection of the websites dedicated to the euro archives
* European Economy 1978-2002
* European Parliament Written questions together with answers

8. Лабораторія законодавчих ініціатив. „Орієнтири виборців” – моніторинг реалізації передвиборчих обіцянок народних депутатів у законотворчому процесі.


Video

1. “The New NATO”. Ukrainian Version – Stereo / 00:08:40/. NATO Office of Snformation and Press
 

Меню сайту
Радимо прочитати

Copyright © 2010 Центр європейської інформації в м. Миколаїв
 

Авторизація ...

Логін :
Пароль :